Your Gemini Group

Verejné obstarávanie

 

Zákazka č. 1/2018

Názov zákazky:

Zavádzanie inovatívnych nástrojov komunálneho marketingu v spoločnosti Gemini Group s.r.o. – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku nevyhnutného pre realizáciu inovácie produktu v spoločnosti žiadateľa.

Predmet zákazky:

Časť 1: Audiovizuálna technika

  • videokamera – 1 ks
  • statív na videokameru – 1ks

Časť 2: Výpočtová technika

  • notebook vrátane externého monitora – 3 súpravy
  • multifunkčné zariadenie – 1 ks

Podklady:

Výzva na predloženie cenovej ponuky a vymedzenie predmetu zákazky sú dostupné na TOMTO LINKU.

Vyhodnotenie:

Vyhodnotenie súťaže nájdete na TOMTO LINKU.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zákazka č. 2/2018

Názov zákazky:

Zavádzanie inovatívnych nástrojov komunálneho marketingu v spoločnosti Gemini Group s.r.o. – Tvorba špecializovanej web stránky

Predmet zákazky:

Vytvorenie špecializovanej dynamickej webovej stránky.

Podklady:

Výzva na predloženie cenovej ponuky a vymedzenie predmetu zákazky sú dostupné na TOMTO LINKU.

Vyhodnotenie:

Vyhodnotenie súťaže nájdete na TOMTO LINKU.