Your Gemini Group

REFERENCIE - SÚKROMNÝ SEKTOR - DOTÁCIE

Tatrachema - výrobné družstvo Trnava

Status projektu:  schválený 

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 78 574,51 €

 

 

Status projektu:  schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 149 800,00 €

 

 

OZETA NEO

Status projektu:  schválený 

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie:  835 278,00 €

 

Status projektu:  schválený 

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 90 420,00 €

 

Status projektu:  schválený 

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 104 484,80 €

 

Campri s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 199 699,00 €

 

Plastex s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 197 058,00 €

 

Plast - press s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 171 456,60 € 

 

Profika SK s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 199 612,00 €

 

<

Beny s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 197 043,00 €

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 199 606,40 €

 

Metal Trim

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 197 418,20 €

 

Mladi vedci Slovenska o.z.

 

Status projektu: schválený 

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - SR 
2007 - 2013

Výška dotácie: 78 574,51 €

Esztergom Environmental Cultural Association (Maďarsko)

Esztergom Environmental Cultural Association

Status projektu: schválený 

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - SR
2007 - 2013

Výška dotácie: 79 952,00 € 

 

BVS

 

Status projektu:  schválený

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - SR
2007 - 2013

Výška dotácie: 76 845, 50 €

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Visegrad Fund

Výška dotácie: 11 000,00 €

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 39 612,00 €

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 57 081,50 €

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 64 465,00 €

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 74 930,00 €

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 99 942,00 €

Ing. Vojtech Gottschall BAGETA

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 105 263,00 €

Pavel Adamečko AD - zvár.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Výška dotácie: 191 933,00 €

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 31 983,00 €

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 11 406,60 €

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 127 834,88 €

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 189 954,01 €

 

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 60 351,72 €

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 874 475,00 €

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 942 108,75 €

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 717 750,00 €

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 374 797,35 €

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 436 521,25 €

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 277 109,87 €

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 142 307,20 €

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 102 591,00 €

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 157 450,50 €

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 1 476 699,96  €

Status projektu: schválený

​Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 192 800,00 

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 199 890,00

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 127 113,56

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 130 000,00

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 89 820,50

 

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 52 956,84 

 

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 199 148,16 

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo    Kultúry Slovenskej republiky

Výška dotácie: 123 832,50 

 

 

 

Profeee s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 54 280,75 €

 

 

PLAYFUL STUDIO s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo   kultúry Slovenskej republiky

Výška dotácie: 108 235,40 €

 

 

GLASPOL, s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo  kultúry  Slovenskej republiky

Výška dotácie: 99 999,53 €