Your Gemini Group

 

 

REFERENCIE - VEREJNÝ SEKTOR - DOTÁCIE

 

Mesto Považská Bystrica

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 207 649,52 €

 

Mesto Veľký Krtíš

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 227 052, 76 €

 

Mesto Kráľovský Chlmec

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 221 061,56 €

 

 

Mesto Žilina

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:Interreg CENTRAL EUROPE

Výška dotácie: 144 454,95 €

 

Mesto Dubnica nad Váhom

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 226 677,89 €

 

Obec Čierne Pole

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 29 531,62 €

 

 

Obec Terany

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 66 671,89 €

Obec Hontianske Tesáre

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 177 948,55 €

Obec Ladce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 1 280 466,35 €

 

Mesto Želiezovce

Status projektu: schválený 

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - SR 
2007 - 2013

Výška dotácie 1: 339 412,31 €
Výška dotácie 2: 79 591,11 €

Obec Šalov

Obec Šalov

Status projektu: schválený 

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / Fond sociálneho rozvoja

Výška dotácie: 41 600,00 € 

 

 

Obec Závod

Obec Závod

Status projektu:  schválený 

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 206 677,12 € 

 

 

 

Obec Ladomírová

Obec Ladomirová

Status projektu:  schválený 

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo životného prostredia SR 

Výška dotácie: 907 874,00 €

 

Obec Kolbovce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: 
Ministerstvo životného prostredia SR 

Výška dotácie 1: 2 498 481,00 €
Výška dotácie 2: 34 194,29 €

Obec Korunková

Status projektu:  schválený 

Poskytovateľ pomoci: 
Ministerstvo životného prostredia SR 

Výška dotácie: 2 404 157,65 € 

 

 

 

Obec Sekule

Obec Sekule

Status projektu: schválený 

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce
ČR - SR 2007 - 2013

Výška dotácie: 60 778,188 €

 

Obec Kúty

Status projektu: schválený 

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce 
ČR - SR 2007 - 2013

Výška dotácie: 59 593,25 €

 

Mesto Ždánice

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce 
ČR - SR 2007 - 2013

Výška dotácie: 54 417,60 €

 

Obec Rakovčík

Obec Rakovčík

Status projektu: schválený 

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie 1: 1 011 668,59 €
Výška dotácie 2: 34 194,29 €

Obec Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

Status projektu: schválený 

Poskytovateľ pomoci:​
Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 475 000,00 €

 

Obec Hajnáčka

Obec Hajnáčka

Status projektu:  schválený 

Poskytovateľ pomoci:​
Ministerstvo zdravotníctva SR

Výška dotácie: 455 954,99 €

 

Obec Terňa

Status projektu:  schválený 

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo zdravotníctva SR

Výška dotácie:  432 012,50 €

 

Gymnázium Antona Bernoláka

Status projektu:  schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 208 032,14 €

 

Obec Čičarovce

Status projektu:  schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 34 197,67 €

Obec Rovné

Obec Rovné

Status projektu:  schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie 1: 34 188,60 €

Výška dotácie 2: 46 308,66 €

Obec Ličartovce

Status projektu:  schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 34 052,48 €

 

Obec Krajná Poľana

Status projektu:  schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 34 194,29 €

 

Obec Mičakovce

Status projektu:  schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 60 681,11 €

 

Obec Lysá pod Makytou

Status projektu:  schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie 1: 33 332,46 €

Výška dotácie 2: 100 000,00 €

 

Obec Čereňany

Obec Čereňany

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 208 330,90 €

 

Obec Nižný Hrušov

Obec Nižný Hrušov

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 99 085,00 €

Obec Plavecký Štvrtok

Obec Plavecký Štvrtok

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 98 908,00 €

Obec Koromľa

Obec Koromľa

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 94 245,00 €

 

 

Obec Kružlová

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 99 548,00 €

 

Obec Čunovo

Mestská časť Bratislava - Čunovo

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 99 375,00 €

Obec Štvrtok na Ostrove

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 99 542,00 €

 

Obec Tužina

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 71 470,00 €

 

Obec Kolbovce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie 1: 135 994,00 €

Výška dotácie 2: 36 496,00 €

Obec Záhradné

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 136 784,00 €

 

 

 

Obec Korunková

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 28 152,00 €

 

Obec Havranec

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 31 410,00 €

Mesto Tisinec

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie 1: 200 000,00 €

Výška dotácie 2: 36 457,00 €

 

Obec Poruba

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 87 896,00 €

 

Obec Lesenice

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Environmentálny fond (MŽP SR)

Výška dotácie: 62 000,00 €

 

Obec Plavecký Štvrtok

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Environmentálny fond (MŽP SR)

Výška dotácie: 69 887,00 €

 

 

 

 

Obec Mestská časť Bratislava - Rusovce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Environmentálny fond (MŽP SR)

Výška dotácie: 42 447,00 €

 

Mesto Želiezovce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Environmentálny fond (MŽP SR)

Výška dotácie: 43 000,00 €

 

Obec Záhorce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Environmentálny fond (MŽP SR)

Výška dotácie: 62 000,00 €

 

Obec Vyšný Mirošov

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Environmentálny fond (MŽP SR)

Výška dotácie: 58 699,00 €

 

Obec Kružlová

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Environmentálny fond (MŽP SR)

Výška dotácie: 56 500,00 €

 

Obec Záriečie

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Environmentálny fond (MŽP SR)

Výška dotácie: 69 922,00 €

 

Obec Roztoky

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Environmentálny fond (MŽP SR)

Výška dotácie: 55 000,00 €

 

Obec Trávnica

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Environmentálny fond (MŽP SR)

Výška dotácie: 329 521,47 €

 

Mesto Považská Bystrica

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 780 436,83 €

 

Mesto Veľký Krtíš

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 873 623,06 €

 

Obec Ladce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 1 191 676,70 €

 

Obec Beluša

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 848 266,68 €

 

Obec Brusnica

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 564 939,00 €

 

Mesto Hriňová

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 304 295,89 €

 

Obec Poruba

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 155 606,70 €

 

Obec Staškov

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 173 231,09 €

 

Obec Tisinec

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 292 881,11 €

 

Obec Vlachovo

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 197 732,29 €

 

Obec Žaškov

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 224 704,56 €

 

Obec Trávnica

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 329 521,47 €

 

Obec Beluša

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 329 521,47 €

 

Obec Vinné

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 333 199,39 €

 

Obec Blatné

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 30 000,00 €

 

Obec Plavecký Štvrtok

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 35 000,00 €

 

Obec Zbrojníky

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 41 000,00 €

 

Obec Jur nad Hronom

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 41 000,00 €

 

Obec Šalov

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Výška dotácie: 20 214,46 €

 

 

REFERENCIE - VEREJNÝ SEKTOR - STRATEGICKÉ DOKUMENTY

 

Obec Drahňov

Obec Drahňov

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Plavecký Štvrtok

Obec Plavecký Štvrtok

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Kúty

Obec Kúty

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Beluša

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Ladce

Obec Ladce

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Lakšárska Nová Ves

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Nitrianske Rudno

Obec Nitrianske Rudno

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Veľký Lipník

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Močenok

Obec Močenok

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Borský Mikuláš

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Oborín

Obec Oborín

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Cigeľ

Obec Cigeľ

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Šoporňa

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Kolbovce

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Mesto Bojnice

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Borský sv. Jur

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Košolná

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Veľké Dvorníky

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Mestská časť Bratislava – Jarovce

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Zavar

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020

 

Obec Vlachovo

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 – 2020

 

Obec Nižný Hrušov

Obec Nižný Hrušov

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2016 – 2020

 

Obec Borský Mikuláš

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb

 

Obec Močenok

Obec Močenok

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2015 – 2020

 

Obec Mojmírovce

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 – 2021

Obec Plavecký Štvrtok

Mesto Plavecký Štvrtok

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 – 2021

Obec Kúty

Obec Kúty

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 – 2021

Obec Tvrdošovce

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 – 2023

Obec Čunovo

Mestská časť Bratislava – Čunovo

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 – 2021

 

Obec Borský Svätý Jur

Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur 2015 – 2020

Obec Brusnica

Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Brusnica na roky 2016 - 2021

Mestská časť Bratislava – Čunovo

Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Čunovo na roky 2015 – 2020

Mesto Šaštín-Stráže

Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaštín-Stráže na roky 2015 – 2020

Obec Borský Svätý Jur

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Borský Svätý Jur na roky 2016 – 2023

 

Mestská časť Bratislava – Jarovce

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Jarovce 2016 – 2020

 

Mesto Nováky

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nováky na roky 2016 – 2021

 

Obec Plavecký Mikuláš

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Plavecký Mikuláš na roky 2016 – 2023

 

Mesto Lučenec

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Lučenec na roky 2016 – 2021

 

Mestská časť Bratislava – Ružinov

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 – 2021

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2017 – 2021

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2018 – 2022


Mesto Piešťany

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Obec Plavecký Štvrtok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

 

 

 

 

 

ZŠ Most pri Bratislave

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Základná škola Rohožník

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

 

Obec Záhorce

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Bašovce

Status projektu: schválený        Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                 SR                                    Výška dotácie: 28 343,72 €

Obec Opatovce nad Nitrou

        Status projektu: schválený             Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                  SR                                  Výška dotácie: 29 945,47 €

 

Obec Čachtice

Status projektu: schválený        Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                 SR                                    Výška dotácie: 28 466,35 €

 

Obec Koromľa

Status projektu: schválený        Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                 SR                                    Výška dotácie: 19 163,34 €

 

Obec Buková

Status projektu: schválený        Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                 SR                                    Výška dotácie: 30 000,00 €

Obec Ubľa

Status projektu: schválený        Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                 SR                                    Výška dotácie: 29 291,05 €

Obec Vyšná Slaná

Status projektu: schválený        Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                 SR                                    Výška dotácie: 27 554,55 

Obec Kovarce

Status projektu: schválený        Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                 SR                                    Výška dotácie: 30 000,00 €

Obec Pruské

Status projektu: schválený        Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                 SR                                    Výška dotácie: 30 000,00 €

Obec Slovenské Právno

Status projektu: schválený        Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                 SR                                    Výška dotácie: 30 000,00 €

Obec  Nižný Hrušov

Status projektu: schválený        Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                 SR                                    Výška dotácie: 30 000,00 €

Obec Záhorce

Status projektu: schválený        Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                 SR                                    Výška dotácie: 30 000,00 €

Obec Zbrojníky

Status projektu: schválený        Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                 SR                                    Výška dotácie: 28 498,11 €

Obec Čakanovce

Status projektu: schválený        Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                 SR                                    Výška dotácie: 30 000,00 €

Obec Holiša

Status projektu: schválený        Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                 SR                                    Výška dotácie: 30 000,00 €

Obec Čamovce

Status projektu: schválený        Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                 SR                                    Výška dotácie: 29 925,00 €

Obec Radobica

Status projektu: schválený        Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                 SR                                    Výška dotácie: 29 446,01 €

Obec Veľké Orvište

Status projektu: schválený        Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo vnútra                                 SR                                    Výška dotácie: 30 000,00 €