Your Gemini Group

Potrebujete sa zorientovať v neprehľadnej a zložitej problematike eurofondov?
Potrebujete vypracovať projekt?
Hľadáte projektového partnera?
Ste na správnom mieste
...úspešný projekt je len prvým krokom k dosiahnutiu cieľa...
Potrebujete informácie?
Ste na správnom mieste!
Naše služby

Gemini Group s. r. o. je moderná konzultačná spoločnosť, ktorá sa už niekoľko rokov presviedča, že poskytovať kvalitné služby sa naozaj oplatí.

Referencie

Sme hrdí na to, že počas takmer 10 ročného pôsobenia sme pomohli mnohým klientom.

Na stiahnutie

Dodatočné informácie, ktoré sa nezmestili na náš web sú dostupné v tejto sekcii.

Gemini Group s. r. o. je medzinárodná konzultačná spoločnosť s pobočkami v Londýne, Bratislave a Prahe

Už niekoľko rokov sa presviedčame, že poskytovať kvalitné služby sa naozaj oplatí.

Pre našich obchodných partnerov poskytujeme pomoc najmä v oblasti projektového financovania v rámci štrukturálnych fondov EÚ a iných dotačných programov (priame bruselské a medzinárodné granty, štátne, súkromné dotácie).

Problematika štrukturálnych fondov je v SR aj po niekoľkých rokoch stále informačne roztrieštená. Potenciálny žiadateľ sa nemá možnosť rýchlo a komplexne oboznámiť s dotáciou, ktorú by mohol využiť. Existujú síce štátne a súkromné webové portály, ktoré prinášajú základné informácie o aktuálnych grantových možnostiach, avšak konkrétne podmienky žiadania sú spravidla roztrúsené vo viacerých dodatočných podkladoch, ako sú príručky, manuály, schémy pomoci atď. Aj z toho dôvodu sa často stáva, že žiadateľ o dotáciu až príliš neskoro zistí, že v rámci danej dotačnej schémy nespĺňal všetky požiadavky a projekt podal celkom zbytočne.

Z uvedených dôvodov sa snažíme v prvom rade kvalitne informovať ešte pred začatím prác na projekte. Túto formu pomoci poskytujeme pre každého, kto si o ňu požiada, pretože považujeme za dôležité, aby sa problematika „eurofondov“ sprístupnila verejnosti a kľúčové procesy sa sprehľadnili.

 

„Náskok vďaka kvalite“.

Budeme radi, ak požiadate o náš newsletter ohľadom aktuálnych a potenciálnych dotačných možností z EÚ. Veľkou pridanou hodnotou našej spoločnosti je, že sa neorientujeme iba na „tradičné“ štrukturálne fondy EÚ, ale aj na celú sieť medzinárodných dotačných mechanizmov, ako sú napr. Horizon2020, FP7, CIP, LIFE+ a mnohé iné.

V prípade identifikovania vhodnej dotácie pre nášho partnera sme schopní zabezpečiť celý projektový cyklus, t. j. navrhneme koncept projektu, vypracujeme žiadosť o NFP, vrátane všetkých dodatočných príloh, najmä opisu projektu, rozpočtu, finančnej analýzy atď. Okrem toho, ako jedni z mála dokážeme zabezpečiť aj prílohy z rôznych inštitúcií, keďže naši projektoví manažéri pracujú aj v teréne. Sme zároveň schopní zabezpečiť aj špecializované podklady, ako sú štúdie uskutočniteľnosti, projektové dokumentácie pre stavebné povolenie, verejné obstarávanie.

Po schválení Vášho projektu, Vám radi pomôžeme pri jeho realizácii, pretože tá ťažšia práca sa schválením projektu iba začína. Aj túto fázu Vám však pomôžeme prejsť pokojne a bez starostí.

Naším cieľom je previesť klienta celým priebehom žiadania o dotáciu od úvodnej myšlienky až po akúkoľvek kontrolu aj niekoľko rokov po ukončení projektu.

Či už ste predstaviteľ obce, mesta, školy, firmy, SZČO, neziskovej organizácie, občianskeho združenia alebo fyzická osoba so zaujímavým projektovým návrhom budeme radi, ak sa na nás obrátite.