Your Gemini Group

Časopis GRANT

 

 

Časopis GRANT je unikátny on-line dvojmesačník orientujúci sa na problematiku poskytovania nenávratných finančných príspevkov, projektového manažmentu, regionálneho rozvoja a podpory podnikania. V súčasnosti na slovenskom trhu nie je dostupný prehľadný a komplexný zdroj informácií o možnostiach získania dotácií, preto je GRANT zaujímavým čítaním nielen pre vedúcich predstaviteľov slovenských samospráv, ale aj majiteľov a manažérov súkromných spoločností, zástupcov tretieho sektora, odbornej verejnosti a domácnosti. Časopis GRANT na cca 60 stranách prináša aktuality zo sveta dotácií, prehľad zaujímavých výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, rozhovory s úspešnými žiadateľmi a praktické rady a tipy odborníkov týkajúce sa prípravy, tvorby a realizácie projektov, verejného obstarávania, tvorby projektových partnerstiev a strategických dokumentov.

Viac informácií o časopise GRANT nájdete na webovej stránke www.casopisgrant.sk

Ročné predplatné časopisu GRANT si teraz môžete kúpiť za zvýhodnenú cenu 24 € s DPH.

Objednávka časopisu

Meno a priezvisko *


E-mail *


Telefón


Celá adresa *Nakupujem, ako právnická osoba:

Názov *


IČO *


DIČ *


IČ DPH *


Celá adresa *


Mám záujem už o aktuálne číslo:

Opíšte anti-spamový kód *