Your Gemini Group

Referenzen

VEREJNÝ SEKTOR

Mesto Želiezovce

Mesto Želiezovce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - SR
2007 - 2013

Výška dotácie 1: 339 412,31 €
Výška dotácie 2: 79 591,11 €

Obec Šalov

Obec Šalov

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / Fond sociálneho rozvoja

Výška dotácie: 41 600,00 €

 

 

Obec Závod

Obec Závod

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 206 677,12 €

 

 

 

 

Obec Ladomírová

Obec Ladomírová

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 907 874,00 €

 

Obec Kolbovce

Obec Kolbovce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie 1: 2 498 481,00 €
Výška dotácie 2: 34 194,29 €

Obec Korunková

Obec Korunková

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 2 404 157,65 €

 

 

Obec Sekule

Obec Sekule

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce
ČR - SR 2007 - 2013

Výška dotácie: 60 778,188 €

 

Obec Kúty

Obec Kúty

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce
ČR - SR 2007 - 2013

Výška dotácie: 59 593,25 €

 

Mesto Ždánice

Mesto Ždánice

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce
ČR - SR 2007 - 2013

Výška dotácie: 54 417,60 €

 

Obec Rakovčík

Obec Rakovčík

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie 1: 1 011 668,59 €
Výška dotácie 2: 34 194,29 €

Obec Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:​
Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 475 000,00 €

 

Obec Hajnáčka

Obec Hajnáčka

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:​
Ministerstvo zdravotníctva SR

Výška dotácie: 455 954,99 €

 

Obec Terňa

Obec Terňa

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo zdravotníctva SR

Výška dotácie: 432 012,50 €

 

Gymnázium Antona Bernoláka

Gymnázium Antona Bernoláka

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 208 032,14 €

 

Obec Čičarovce

Obec Čičarovce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 34 197,67 €

Obec Rovné

Obec Rovné

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 34 188,60 €

Obec Ličartovce

Obec Ličartovce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 34 052,48 €

Obec Krajná Poľana

Obec Krajná Poľana

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 34 194,29 €

Obec Mičakovce

Obec Mičakovce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 60 681,11 €

Obec Lysá pod Makytou

Obec Lysá pod Makytou

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 33 332,46 €

SÚKROMNÝ SEKTOR

Tatrachema - výrobné družstvo Trnava

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 78 574,51 €

 

Slovres

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 149 800,00 €

 

OZETA NEO

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 835 278,00 €

 

Zekon

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 90 420,00 €

Hydraflex

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 104 484,80 €

Campri s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 199 699,00 €

 

Plastex s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 197 058,00 €

Plast - press s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 171 456,60 €

Profika SK s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 199 612,00 €

 

Beny s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 197 043,00 €

Jaluma interier

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 199 606,40 €

Metal Trim

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 197 418,20 €

 

 

Mladi vedci Slovenska o.z.

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - SR
2007 - 2013

Výška dotácie: 78 574,51 €

Esztergom Environmental Cultural Association (Maďarsko)

Esztergom Environmental Cultural Association

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - SR
2007 - 2013

Výška dotácie: 79 952,00 €

BVS

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - SR
2007 - 2013

Výška dotácie: 76 845, 50 €

 

 

 

SDI

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Visegrad Fund

Výška dotácie: 11 000,00 €

 

ZIPP Skalica

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 39 612,00 €

 

Mikromat spol. s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 57 081,50 €

 

Flex-IS, spol. s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 64 465,00 €

 

MediaTech Central Europe, a. s

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 74 930,00 €

 

McGrath & Arthur® group (MCGA)

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 78 947,00 €

ENERGOCLIMA spol. s r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 60 351,72 €

Ing. Vojtech Gottschall BAGETA

Ing. Vojtech Gottschall BAGETA

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 99 999,85 €

Godarský & Janotka, s. r. o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 94 944,90 €

VUM, a.s.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 127 834,88 €