Your Gemini Group

VEREJNÝ SEKTOR

Mesto Považská Bystrica

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 207 649,52 €

Mesto Veľký Krtíš

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 227 052, 76 €

Mesto Kráľovský Chlmec

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 221 061,56 €

 

Mesto Žilina

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:Interreg CENTRAL EUROPE

Výška dotácie: 144 454,95 €

Mesto Dubnica nad Váhom

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 226 677,89 €

Obec Čierne Pole

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 29 531,62 €

 

Obec Terany

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 66 671,89 €

 

Obec Hontianske Tesáre

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 177 948,55 €

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Želiezovce

Mesto Želiezovce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - SR
2007 - 2013

Výška dotácie 1: 339 412,31 €
Výška dotácie 2: 79 591,11 €

Obec Šalov

Obec Šalov

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / Fond sociálneho rozvoja

Výška dotácie: 41 600,00 €

 

 

Obec Závod

Obec Závod

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 206 677,12 €

 

 

 

 

Obec Ladomírová

Obec Ladomírová

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 907 874,00 €

 

Obec Kolbovce

Obec Kolbovce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie 1: 2 498 481,00 €
Výška dotácie 2: 34 194,29 €

Obec Korunková

Obec Korunková

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 2 404 157,65 €

 

 

Obec Sekule

Obec Sekule

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce
ČR - SR 2007 - 2013

Výška dotácie: 60 778,188 €

 

Obec Kúty

Obec Kúty

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce
ČR - SR 2007 - 2013

Výška dotácie: 59 593,25 €

 

Mesto Ždánice

Mesto Ždánice

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce
ČR - SR 2007 - 2013

Výška dotácie: 54 417,60 €

 

Obec Rakovčík

Obec Rakovčík

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie 1: 1 011 668,59 €
Výška dotácie 2: 34 194,29 €

Obec Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:​
Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 475 000,00 €

 

Obec Hajnáčka

Obec Hajnáčka

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:​
Ministerstvo zdravotníctva SR

Výška dotácie: 455 954,99 €

 

Obec Terňa

Obec Terňa

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo zdravotníctva SR

Výška dotácie: 432 012,50 €

 

Gymnázium Antona Bernoláka

Gymnázium Antona Bernoláka

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška dotácie: 208 032,14 €

 

Obec Čičarovce

Obec Čičarovce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 34 197,67 €

Obec Rovné

Obec Rovné

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie 1: 34 188,60 €

Výška dotácie 2: 46 308,66 €

Obec Ličartovce

Obec Ličartovce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 34 052,48 €

Obec Krajná Poľana

Obec Krajná Poľana

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 34 194,29 €

 

Obec Mičakovce

Obec Mičakovce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 60 681,11 €

 

Obec Lysá pod Makytou

Obec Lysá pod Makytou

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 33 332,46 €

Obec Čereňany

Obec Čereňany

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Ministerstvo životného prostredia SR

Výška dotácie: 208 330,90 €

Obec Nižný Hrušov

Obec Nižný Hrušov

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 99 085,00 €

Obec Plavecký Štvrtok

Obec Plavecký Štvrtok

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 98 908,00 €

Obec Koromľa

Obec Koromľa

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 94 245,00 €

 

 

Obec Kružlová

Obec Kružlová

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 99 548,00 €

 

Obec Čunovo

Mestská časť Bratislava - Čunovo

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 99 375,00 €

Obec Štvrtok na Ostrove

Obec Štvrtok na Ostrove

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 99 542,00 €

 

 

Obec Tužina

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 71 470,00 €

 

Obec Kolbovce

Obec Kolbovce

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 135 994,00 €

Obec Záhradné

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 136 784,00 €

 

 

Obec Korunková

Obec Korunková

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 28 152,00 €

 

Obec Havranec

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 31 410,00 €

Mesto Tisinec

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 200 000,00 €

 

 

Obec Poruba

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:

Environmentálny fond SR

Výška dotácie: 87 896,00 €

 

 

 

 

 

 

Obec Čunovo

Mestská časť Bratislava - Čunovo

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

 

Obec Drahňov

Obec Drahňov

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

 

Obec Plavecký Štvrtok

Obec Plavecký Štvrtok

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

 

Obec Kúty

Obec Kúty

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

 

Obec Beluša

Obec Beluša

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

 

Obec Ladce

Obec Ladce

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

 

Obec Lakšárska Nová Ves

Obec Lakšárska Nová Ves

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

 

Obec Nitrianske Rudno

Obec Nitrianske Rudno

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

 

Obec Veľký Lipnik

Obec Veľký Lipnik

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

 

Obec Močenok

Obec Močenok

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

 

Obec Borský Mikuláš

Obec Borský Mikuláš

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

 

Obec Oborín

Obec Oborín

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

 

Obec Cigeľ

Obec Cigeľ

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

 

Obec Šoporňa

Obec Šoporňa

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

 

Obec Kolbovce

Obec Kolbovce

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

Mesto Bojnice

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

Obec Borský sv. Júr

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

Obec Košolná

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

 

 

Obec Veľké Dvorníky

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

 

Mestská časť Bratislava - Jarovce

Vypracovanie Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020

 

 

SÚKROMNÝ SEKTOR

Tatrachema - výrobné družstvo Trnava

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 78 574,51 €

 

Slovres

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 149 800,00 €

 

OZETA NEO

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 835 278,00 €

 

Zekon

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 90 420,00 €

Hydraflex

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 104 484,80 €

Campri s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 199 699,00 €

 

Plastex s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 197 058,00 €

Plast - press s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 171 456,60 €

Profika SK s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 199 612,00 €

 

Beny s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 197 043,00 €

Jaluma interier

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 199 606,40 €

Metal Trim

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 197 418,20 €

 

 

Mladi vedci Slovenska o.z.

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - SR
2007 - 2013

Výška dotácie: 78 574,51 €

Esztergom Environmental Cultural Association (Maďarsko)

Esztergom Environmental Cultural Association

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - SR
2007 - 2013

Výška dotácie: 79 952,00 €

BVS

 

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Program cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - SR
2007 - 2013

Výška dotácie: 76 845, 50 €

 

 

 

SDI

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Visegrad Fund

Výška dotácie: 11 000,00 €

 

ZIPP Skalica

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 39 612,00 €

 

Mikromat spol. s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 57 081,50 €

 

Flex-IS, spol. s.r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 64 465,00 €

 

MediaTech Central Europe, a. s

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 74 930,00 €

 

McGrath & Arthur® group (MCGA)

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 78 947,00 €

ENERGOCLIMA spol. s r.o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 60 351,72 €

Ing. Vojtech Gottschall BAGETA

Ing. Vojtech Gottschall BAGETA

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 99 999,85 €

Godarský & Janotka, s. r. o.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška dotácie: 94 944,90 €

VUM, a.s.

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 127 834,88 €

Kovotvar, výrobné družstvo

Kovotvar, výrobné družstvo

Status projektu: schválený

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR

Výška dotácie: 189 954,01 €